walne zebranie

Zarząd UKS-u zwołuje Walne Zebranie Zdawczo-Wyborcze Członków Klubu na dzień 18.06.2021r.
I termin 17:00, II termin 17.15.
Zebranie odbędzie się w sali w VI Liceum Ogólnokształcącym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu.