Brain Training Academy

Czym jest nowy projekt?
UKS Szopienice Brain Training Academy jest częścią pierwszego w Polsce projektu szkoleniowego w pełni opartego o nauczanie multisensoryczne i połączenie treningu piłkarskiego z treningiem mentalnym
DLA KOGO?
Dla zawodników w wieku 10-16 lat
Korzyści ze stosowania tego typu treningu:
Wzrost kreatywności
Nauka efektywnej pracy pod presją
Poprawa szybkości reakcji
Poprawa koncentracji uwagi
Rozwój koncentracji wzrokowo – ruchowej
Wzrost umiejętności technicznych
Wzrost świadomości własnego ciała
Wzrost pewności siebie
Znaczna poprawa funkcjonowania na boisku
 
KIEDY?
 
Czwartek 18:00 – 19:30
 

https://braintrainingsystem.pl